BUDGET 2012
HANDARBETETS
VIRKLAPPENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag 2012 RES 2011

Förslag 2012 RES 2011
INTÄKTER
INTÄKTER


Medlemsavgifter

96 000 48000
Medlemsavgifter 28 800 24000
(48*2000) inkl.brevlåda
(24*1200)

Avgift fond

48 000 38400
Avgift fond 38 400 38400
(48*1000)
(24*1 600)

Sophämtningsavgifter

96 000 72000
Sophämtningsavgifter 48 000 36000
(48*2 000)
(24*2 000)

Ränteinkomster

3 000 6581
Ränteinkomster 2 000 2430
Övriga intäkter


1053
Övriga intäkter
527
Ianspråktagande av fond

480 000
Ianspråktagande av fond


SUMMA

723 000 166 034
SUMMA 117 200 101 357


KOSTNADER
KOSTNADER


Sophus, underhåll

100 6280
Sophus,underhåll 500 3139
El/belysning

13 000 12163
El/belysning 16 000 14316
Lekplats

400 229
Lekplats 200 114
Boulebanan

400 180
Boulebanan 200 90
Sopavgifter

96 000 94395
Sopavgifter 48 000 47198
Föreningsarrangemang

1 700 1713
Föreningsarrangemang 850 856
Avgift Villaägarna/Försäkr

7 200 7200
Avgift Villaägarna/Försäkr 3 600 3600
Blomlådor

1 000 1069
Blomlådor 500 535
Styrelsearvoden

3 980 3980
Styrelsearvoden 1 990 1990
Övrigt

2 000 1974
Övrigt 1 000 987
Snöröjning

12 000 13026
Snöröjning 3 000 3722
Avgifter plusgiro

300 311
Avgifter plusgiro 150 156
Underhåll gator

480 000 0
Garageunderhåll
0
Brevlådor

57 000

0
Arbete gräsytor

0 7574
Arbete gräsytor 0 3787
Avsättning till fond

48 000 38400
Avsättning till fond 38 400 38400

SUMMA

723 080 188 494
SUMMA 114 390 118 890

BERÄKNAT RESULTAT

-80 -22 460
BERÄKNAT RESULTAT 2 810 -17 533