BUDGETFÖRSLAG  2013
HANDARBETETS  VIRKLAPPENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Förslag 2013 RES  2012 Förslag 2013 RES  2012
INTÄKTER INTÄKTER
Medlemsavgifter  96 000 96000 Medlemsavgifter 36 000 28800
(48*2000)  (24*1500)
Avgift fond 48 000 48000 Avgift fond 38 400 38400
(48*1000) (24*1 600)
Sophämtningsavgifter 110 400 96000 Sophämtningsavgifter 55 200 48000
(48*2 300) (24*2 300)
Ränteinkomster 800 3668 Ränteinkomster 2 000 2224
Övriga intäkter 180 Övriga intäkter 90
Ianspråktagande av fond 0 458000 Ianspråktagande av fond
SUMMA 255 200 701 848 SUMMA 131 600 117 514
KOSTNADER KOSTNADER
Sophus, underhåll 200 0 Sophus,underhåll  100 0
El/belysning 12 000 11612 El/belysning 15 000 13460
Lekplats 400 149 Lekplats 200 75
Boulebanan 400 278 Boulebanan 200 139
Sopavgifter  110 400 100185 Sopavgifter  55 200 50093
Föreningsarrangemang 1 700 1240 Föreningsarrangemang 850 620
Avgift Villaägarna/Försäkr 7 200 7200 Avgift Villaägarna/Försäkr 3 600 3600
Blomlådor 800 467 Blomlådor 400 234
Styrelsearvoden 3 980 3980 Styrelsearvoden  1 990 1990
Övrigt 2 000 2525 Övrigt 1 000 1669
Snöröjning 70 000 50110 Snöröjning 15 000 9658
Avgifter plusgiro 300 309 Avgifter plusgiro 150 155
Underhåll gator 0 458000 Garageunderhåll 0
Avsättning till fond 48 000 48000 Avsättning till fond 38 400 38400
Brevlådor 59188
SUMMA 257 380 743 243 SUMMA 132 090 120 093
BERÄKNAT RESULTAT -2 180 -41 395 BERÄKNAT RESULTAT -490 -2 579