Handarbetets samfällighetsförening.

 

Styrelsemöte: 2006:1

Datum: 2006-02-02

Plats: Handarbetsvägen 82

Närvarande: Torbjörn Markusson 39, Aina Forslund, Curt Larsson 48, Kenneth von Kartaschew 56. Ulf Thor 82 och Gunilla Grumstedt 13

 

§1. Mötets öppnas.

 

§2. Inga motioner inkomna. En proposition från styrelsen om att öka avsättning i fond för Virklappen.

 

§3. Förberedde dagordning för föreningsstämman.

 

§4. Genomgång av budget .

 

§5. Kallelse till årsmöte 14/3 -06  skrivs.

 

§6. Mötet avslutades

 

 

 

 

Ordförande. Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Gunilla Grumstedt

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................