Handarbetets samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2006:2

Datum: 2006-03-21

Plats: Handarbetsvägen 82

 

Närvarande: Torbjörn Markusson 39, Ulf Thor 82, Sara Eklund 31 och Eila Svensson 16

 

§1. Mötets öppnas.

 

§2. Den nya styrelsen är sammansatt och är enligt följande; Torbjörn Markusson ordförande, Sara Eklund sekreterare, Ulf Thor kassör och övriga Ulrika Wiklund, Tina Herö och Eila Svensson är ledamöter. Karl-Johan Grundström och Magnus Harrysson är suppleanter och valberedningen består av Curt Larsson, Kenneth von Kartaschew och Gunilla Grumstedt.

 

§3. Sara och Torbjörn ansvarar för att blanketter fylls i och skickas in till rätt instans angående ny styrelse samt ansökan om tillstånd för att ställa ut blomlådorna.

 

§4. Sara ser till att informationslapparna uppdateras i sophusen, d v s kontaktlista till styrelsen samt jourlista.

 

§5. Frågan om radhusens garagetak diskuterades och i vilken omfattning renovering ska göras och om det är något vi klarar själva eller måste få hjälp med. Ulf fick i uppdrag att jämföra priser på marknaden. Torbjörn går igenom vad som gäller försäkringsmässigt kring garagetaken.

 

§6. Städdagen den 23/4 diskuterades och följande bör göras:

- Sopning och lövkrattning där det behövs.

- Gräva bort ogräs och delar av nyponbuskarna i lekparken.

- Laga taket till anslagstavlan i lekparken och fixa lås till grinden.

- Farthinder ska sättas tillbaka (dock ej blomlådorna ännu då tillståndet gäller fr o m den 15/5)

- Måla över klottret på sophusen.

- Gräva runt garagegrunden för att hålla fukten borta.

 

Inför detta beställer Ulf containrar och kontrollerar även radhusgaragens stuprör. Peter tar hand om korvgrillningen i lekparken kl 12.00.

 

§7. Nästa möte 4/5 -06 kl 19.15 hos Eila nr 16.

 

§8. Mötet avslutades.

 

 

 

Ordförande. Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Sara Eklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................