Handarbetets samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2006:3

Datum: 2006-05-04

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Torbjörn Markusson 39, Ulf Thor 82, Sara Eklund 31 och Eila Svensson 16, Ulrika Wiklund 17

 

§1. Mötet öppnas.

 

§2. Städdagen stäms av. Allt verkar ha gått bra. Ulf håller koll på stuprören till garagen som börjar bli dåliga och Jan Kodet har tagit på sig uppgiften att ordna sprayfärg till sophusens dörrar.

 

§3. Polisanmälan av klotter på sophusen görs av Sara.

 

§4. Ulf redovisar den ekonomiska situationen för styrelsen.

 

§5. Utredning har gjorts angående garagetaken. Tre leverantörer har fått lämna uppgifter om arbetets omfattning och pris, Årsta tak, Förenade tak och Svetak. Av uppgifter och erfarenhet gör vi bedömningen att ny papp behövs på taken men att det inte är något akut läge. Enligt beräkningar fattas det pengar och styrelsens förslag är att vi även nästa år tar ut en högre fondavgift av radhusen och åtgärdar taken under 2007. Mer ingående information till radhusägarna sker i slutet av sommaren. Styrelsen bevakar taken till dess att de åtgärdats.

 

§6. Gräsklippningsscheman slopas helt då kommunen tar över ansvaret för gräset under sommaren med klippning c:a 8 gånger under säsongen. Vi avvaktar och ser vad som händer!

 

§7. Blomlådor ska sättas ut den 15/5 och Tobbe, Sara, Gunilla och Ulrika ser till att detta blir gjort.

 

§8. Hemsidan ska uppdateras styrelseprotokollet ska även sättas upp i sophuset. Sara ansvarar för detta.

 

§9. Nästa möte 13/9 -06 kl 19.15 hos Ulf nr 82.

 

§10. Mötet avslutades.

 

 

 

Ordförande. Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Sara Eklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:...................................................