Handarbetets samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2006:4

Datum: 2006-09-13

Plats: Handarbetsvägen 82

 

Närvarande: Torbjörn Markusson 39, Ulf Thor 82, Sara Eklund 31, Ulrika Wiklund 17 och Tina Herö 3

 

§1. Mötet öppnas.

 

§2. Nyinflyttade på 76:an har välkomnats och fått information av styrelsen.

 

§3. Ny korrigerad lista för sophusjour sätts upp i respektive sophus. För övrigt fungerar sophuset bra och inga synpunkter har kommit styrelsen till känna. Ulf kollar möjlighet till rengöring av sopkärlen och pris på det via Renhållarna för avstämning på nästa styrelsemöte.

 

§4. Styrelsen har beslutat att priset för att lösa ut en ny sophusnyckel vid förlust fr o m nu är SEK 250,-.

 

§5. Gräsklippningen under sommaren har fungerat över förväntan och vi har beslutat att ge en tårta till underhållarna. Tina ombesörjer detta!

 

§6. Nästa städdag den 15/10 diskuteras och följande bör göras:

          - Sopning och lövkrattning där det behövs.

          - Farthinder plockas bort

          - Blomlådor plockas bort och oljas in

          - Gräva bort ogräs och nyponbuskar i lekparken.

          - Måla parkeringsmarkeringar

          - Kolla gungornas fästen och reklamera

          - Informera och diskutera garagetaken kl 12.00 vid korvgrillningen för beslut i mars vid

            årsmötet (Sara informerar radhusen om träffen)

          - Peter informeras om korvgrillning

          - Ulf beställer kontainrar (kollar storlek och priser, ev större)

Information i sophusen om städdagen sätts upp av Sara.

 

§7. Nästa möte 21/11 kl 19.15 hos Eila nr 82.

 

§8. Mötet avslutades.

 

 

Ordförande. Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Sara Eklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................