Handarbetets samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2006:5

Datum: 2006-11-21

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Torbjörn Markusson 39, Ulf Thor 82, Sara Eklund 31, Ulrika Wiklund 17 och Tina Herö 3, Eila Svensson 16

 

§1. Mötet öppnas.

 

§2. Nyinflyttade på nr 23 och nr 30 välkomnas och får information av styrelsen.

 

§3. Städdagen löpte på bra och vi ser till att linjerna på den norra parkeringen blir målade till våren. Gungställningen ska ses över och eventuellt åtgärdas. Styrelsen har funderingar på att tillsätta en arbetsgrupp för utvärdering av lekparken och dess skick under nästa år.

 

§4. Rengöring av sopkärlen i sophusen skjuts fram till våren.

 

§5. Hemsidans skick diskuteras och vi ser över möjligheterna att omforma den. Ny teknik kan göra den mer användarvänlig för den som ansvarar för innehållet.

 

§6. Styrelsen har beslutat att föreningen kvarstår som medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Fördelarna med ett medlemskap ser vi bland annat i form av den försäkring vi har där, juridisk hjälp vid behov och tryggheten för styrelsen.

 

§7. Vi stämmer av förberedelserna inför kommande årsmöte som preliminärt är bokat den 14/3 -07. Sara bokar lokal och förbereder utskick av information till alla medlemmar.

 

§8. Nästa möte 31/1 -07 kl 19.15 hos Ulf nr 82.

 

§9. Mötet avslutades.

 

 

Ordförande: Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Sara Eklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................