Handarbetets samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2007:1

Datum: 2007-01-31

Plats: Handarbetsvägen 82

 

Närvarande: Ulf Thor 82, Sara Eklund 31 och Eila Svensson 16

 

§1. Mötet öppnas.

 

§2. Ekonomi – alla kostnader ökar inför årets budgetarbete som vi går igenom inför årsstämman.

 

§3. Sophusen diskuteras och pappkartongkärlen tycks alltid vara fulla varför vi ser över möjligheterna att omprioritera bland dessa. Förslagsvis färre kärl med brännbart eller kompost.

 

§4. Vi har, genom Tina, tackat kommunens gräsklippningsteam för väl utfört jobb genom en varsin julklapp (3 st fina ostar).

 

§5. Hemsidan är under utveckling och har en ny domän genom www.one.com. Styrelsen godkänner årskostnaden på SEK 239,- exkl moms för plats på webbhotell med adressen www.handarbetsvagen.se. Sara och Eila jobbar med innehållet.

 

§6. Nästa möte 20/2 -07 kl 19.15 hos Eila nr 16.

 

§9. Mötet avslutades.

 

 

Ordförande: Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Sara Eklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................