Handarbetets samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2007:2

Datum: 2007-02-20

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Ulf Thor 82, Ulrika Wiklund 17, Torbjörn Markusson 39 och Eila Svensson 16

Frånvarande: Sara Eklund 31, Tina Herö 3

 

§1. Mötet öppnas.

 

§2. Ekonomi

Ulf informerade lite kort om ekonomin. Vi har fått sopräkningen sent så den kommer på 2007 års resultat. Det gör även utbetalningen av styrelsearvoden och dessa får föras in som en skuld i balansräkningen för 2006. Ulf har tittat på 2007 års budget och som det nu ser ut så kommer den att ligga på ungefär samma nivå som för 2006. Budgetförslaget kommer att delas ut till samtliga hushåll innan årsmötet. Balansräkningen delas ut på årsmötet.

 

§3. Årsmöte 2007

Sara hade gjort ordning kallelse och dagordning som vi tittade på och gjorde vissa ändringar i. Torbjörn talar med Sara angående kallelsen och dagordningen. Viktigt att kallelsen kommer ut snarast. Eila inhandlar fika till mötet. Under övriga frågor kommer Ulf att ansvara för punkten garagetaken. Han ansvarar även för styrelsens budgetförslag. På städdagen i höstas kom frågan upp om hur stor del av avgiften till samfälligheten som var avgift till Villaägarna. Torbjörn har tagit reda på det och summan för 2007 är c:a 125 kr/hushåll. Vi informerar om det på årsmötet.

 

§4. Övriga frågor

Det har till styrelsen inkommit klagomål på att parkeringen invid sophuset vid södra parkeringen används till långtidsparkering. Vi vill påpeka att det ej är tillåtet att använda parkeringen på detta sätt utan att det är en korttidsparkering för gäster.

 

§9. Mötet avslutades.

 

 

Ordförande: Torbjörn Markusson                                    Sekreterare: Ulrika Wiklund

 

 

.....................................................                                  ......................................................

 

 

Justeras av ordförande:.....................................................