Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2007:4

Datum: 2007-05-08

Plats: Handarbetsvägen 20

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, Mats Norelius 20, Ulrika Wiklund 17, Sara Eklund 31.

Frånvarande: Tina Herö 3.

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Gräsklippning
Mats ringer kommunen och säkerställer sommarsäsongens gräsklippning. Förra sommaren fungerade bra med klippning c:a 8 ggr ā 8-10 cm.

4.      Städdagen
Bra uppslutning och vi fick mycket gjort. Nyponbuskar blev uppgrävda i lekparken och linjerna målade på den norra parkeringen. Sophusdörrarna blev också målade och ser mycket bra ut nu.

5.      Sophus
De sophuskärl som ständigt är fulla verkar vara pappersåtervinningen i både södra och norra sophuset. Vi börjar med att sätta upp skyltar om att alla medlemmar måste tänka på att platta ihop de förpackningar vi slänger i dessa kärl. Sara och Mats gör skyltar.

6.      Blomlådor
Den 15 maj ska blomlådorna upp på sina platser. Delar av styrelsen träffas och ordnar detta. Pontus köper jord och Sara köper blommor.

7.      Hemsidan
Nu är den nya hemsidan helt klar och uppdaterad med senaste årsmötesprotokollet. Vi informerar alla medlemmar om dess existens i sophusen och på anslagstavlan i lekparken. Styrelsen fattar beslut om att uppdatera startsidan i samband med varje styrelsemöte. Sara ansvarar för att detta blir gjort.

8.      Garagetaken
Ulrika tar kontakt med Ulf angående uppstart av projektet. Vi tar reda på hur Nöthårsvägen gick tillväga och Sara kontaktar Villaägarnas riksförbund i fråga om styrelsearbetet och vad som gäller beslutsfattande m.m.

9.      Elkostnader
Pontus ser över elavtalen hos Vattenfall (rörligt-, fast-, tillsvidarepris?) med hjälp av Anne och tar fram underlag för beslut till nästa styrelsemöte.


 

 

10.  Övrigt
Styrelsen har noterat lappen i norra sophuset angående turerna kring medlemskapet i Villaägarnas riksförbund genom åren.

11.  Nästa möte är 4/6 -07 kl 19.15 hos Eila nr 16.

12.  Mötet avslutas.

 

 

 

Ordförande: Eila Svensson                                                        Vid protokollet: Sara Eklund

 

 

_______________________                                                  _________________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________