Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2007:5

Datum: 2007-06-07

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, , Ulrika Wiklund 17, Sara Eklund 31.

Frånvarande: Tina Herö 3, Mats Norelius 20.

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Sophusen
Kommunens vatten- och avfallskontor har hört av sig med anledning av bristande dörrstopp på våra båda sophus. Mats och Pontus åtgärdar problemet och vi avvaktar med återrapport till dess att det är klart.

4.      Garagetaken
Styrelsen kan konstatera med hjälp av Ulf Thor, 82, att vi avvaktar ytterligare vad gäller renoveringen av radhusens garagetak. Information går ut till berörda medlemmar om att hålla koll på respektive garageplats. Anne Lindroth Tormod, 92, ska bjudas in till ett styrelsemöte under hösten för att hjälpa oss att se över föreningens ekonomiska resurser till renoveringen. Vi skjuter på arbetet dels för att det inte är akut och dels för att kunna göra en bra plan för ekonomin och arbetet kring projektet.

5.      El/belysning
Några av lamporna på gatorna fungerar inte. Ulrika kartlägger dessa, bland annat lekparkens beslysning. Sara kontaktar Uppsala Kommun för byte.

6.      Elkostnader
Styrelsen har fått fram underlag för beslut vad gäller föreningens elavgifter. Det visar sig bli billigare med rörligt avtal än tillsvidarepris varför ändring görs.

7.      Nyinflyttade
Eila välkomnar nyinflyttade på 34:an under juni.

8.      Gräsklippning
Ett önskemål från en av våra medlemmar är att vi ska ta bättre hand om våra stora allmänningar på Handarbetets samfällighetsförening. Information om detta sätts upp på sophusdörren samt på hemsidan.

9.      Nästa möte är preliminärt 4/9 -07 kl 19.15 hos Eila nr 16.

10.  Mötet avslutas.

 

Ordförande: Eila Svensson                                                        Vid protokollet: Sara Eklund

 

_______________________                                                  _________________________

 

 

Justeras av ordförande: _______________________