Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2007:6

Datum: 2007-09-04

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, , Ulrika Wiklund 17, Sara Eklund 31, Mats Norelius 20, Anne Lindroth Tormod 92.

Frånvarande: Tina Herö 3.

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Garagetaken
Anne Lindroth Tormod är inbjuden till dagens möte och ger oss en bild av det ekonomiska läget kring den framtida renoveringen av radhusens garagetak. I radhusens fond i år finns SEK 98 177,- att tillgå. Vi tar åter upp frågan i december. Alla är informerade om att hålla koll på garagen.

4.      Sophusen
Patrik Lidholm 30, arbetar hos Ragnsells och erbjuder föreningen att mot byte från Renhållarna till Ragnsells förse oss med nya sophuskärl och bättre skyltning. Sara kontaktar Patrik för kostnads-jämförelse och mer praktisk information.

5.      Arvoden
Beslut tas om att styrelsemedlemmarnas arvoden betalas ut efter årsmötet för det år man suttit med i styrelsen.

6.      Nyinflyttade
Eila välkomnar 64:an som är nyinflyttade. Vi beslutar även om att påminna föreningens med-lemmar om att meddela styrelsen om ägarbyten. Sara informerar via lapp i sophusen samt hemsidan.

7.      Städdagen
Höstens städdag är den 14 oktober. Vi ska göra följande:
- Sopning och lövkrattning där det behövs.
- Snygga till i lekparken. Sätta upp fågelholken.
- Måla över och tvätta bort klotter på samtliga ställen (sophusen, elskåpen, sandlådorna m.m.).
  Eila och Mats ordnar färg och borttagningsmedel.
- Borttagande av farthinder och blomlådor.
- Röja bort buskarna runt parkeringarna.
- Peter informeras om korvgrillningen.
- Sara fixar containrar (stora).
- Lappar och info via hemsidan.

8.      Nästa möte 7/11 kl 19.15 hos Eila nr 16.

9.      Mötet avslutas.

 

Ordförande: Eila Svensson                                                Vid protokollet: Sara Eklund

 

_______________________                                         _________________________

 

 

Justeras av ordförande: _______________________