Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2007:7

Datum: 2007-11-07

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, , Ulrika Wiklund 17, Sara Eklund 31, Mats Norelius 20

Frånvarande: Tina Herö 3.

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Sophus
Under några regnrika dagar har det, i det norra sophuset, läckt in vatten i ena hörnet. Vi har tittat på sophuset tillsammans och löser problemet genom att avleda vattnet från stuprörets mynning. Pontus åtgärdar.

4.      Städdagen
Vi har snyggat till i området och dagen förlöpte bra. De extra stora kontainrarna verkar ha varit uppskattade då de var fulla när dagen var slut.

5.      Klotter
Allt  klotter togs inte bort under städdagen. Styrelsen har ordnat med riktigt borttagningsmedel och ska åtgärda detta vid tillfälle. Tyvärr har vi upptäckt klotter på baksidan av det norra sophuset som kom dit efter städdagen. Ommålning sker till våren.

6.      Nästa möte 16/1 kl 19.15 hos Eila nr 16.

7.      Mötet avslutas.

 

 

 

Ordförande: Eila Svensson                                               Vid protokollet: Sara Eklund

 

_______________________                                         _________________________

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________