Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2008:1

Datum: 2008-01-16

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, Sara Eklund 31, Mats Norelius 20,

Tina Herö 3.

Frånvarande: Ulrika Wiklund 17.

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Årsmöte
Styrelsen beslutar om att föreningsstämman för 2008 blir den 12/3. Det förberedande arbetet tar fart inom den närmaste framtiden:
- Förberedande information till medlemmarna.                                 
- Lokal och fika
- Informera valberedningen om att tre nya medlemmar ska väljas in bl. a. ny ordförande och sekreterare.
- Förberedelse av ekonomisk rapport samt årsberättelse.
- Kallelse till årsmöte.

4.      Energi
Föreningen har fått en förfrågan från Vattenfall om att binda oss till fast pris i ett år. Vi har idag rörligt pris och beslutar att fortsätta som tidigare.

5.      Medlemmar
De nya medlemmarna på 36:an välkomnas av ordförande inom kort.

6.      Nästa möte 27/2 kl 19.15 hos Eila nr 16. Anne Lindroth Tormod är inbjuden för att redovisa den ekonomiska rapporten inför föreningsstämman.

7.      Mötet avslutas.

 

 

 

Ordförande: Eila Svensson                                               Vid protokollet: Sara Eklund

 

_______________________                                         _________________________

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________