Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2008:2

Datum: 2008-02-27

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, Sara Eklund 31, Mats Norelius 20,

Tina Herö 3, Ulrika Wiklund 17 + Anne Lindroth Tormod 92 (inbjuden av styrelsen).

 

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Föregående protokoll genomgås.

3.      Årsmöte
Förberedelsearbetet stäms av inför årsmötet. Inga motioner är inkomna till styrelsen. Inga propositioner är heller framlagda. Anne Lindroth Tormod är inbjuden och redovisar Resultat- och Balansräkningen för 2007 för styrelsen. Utifrån de rapporterna enas styrelsen om ett budgetförslag för 2008. Kallelse med dagordning, Verksamhetsberättelse för 2007 och budgetförslaget för 2008 delas ut i brevlådorna under den närmsta veckan.

Valberedningens arbete pågår med att hitta nya tre nya styrelsemedlemmar varav en ordförande och en sekreterare.

4.      Mötesdatum för konstitution av den nya styrelsen bestäms i samband med årsmötet den 12/3.

5.      Mötet avslutas.

 

 

 

Ordförande: Eila Svensson                                               Vid protokollet: Sara Eklund

 

_______________________                                         _________________________

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________