Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2008:4

Datum: 2008-05-20

Plats: Handarbetsvägen 32

 

 

Närvarande: Pontus Persson 60, Ulrika Wiklund 17, Mats Norelius 20, Anna Klöble 1, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78

 

 

1.      Mötet öppnades

 

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och gicks igenom. Överlämnandet till de nya styrelsemedlemmarna har gått enligt plan.

 

3.      Utvärdering städdag

Styrelsen konstaterade att uppslutningen var stor till vårens städdag och resultatet blev bra! Höstens städdag är planerad till den 12/10.

 

4.      Övriga frågor

·         Källsorteringsskyltar saknas i det södra sophuset. Nya skyltar ska beställas.

·         Sopkärlens rengöring diskuterades och vi behöver ta reda på tömningsschema för att enkelt kunna rengöra kärlen när dom är tomma.

·         Elskåpen är nerklottrade och ska saneras.

 

5.      Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 23/9 kl 19.15 hos Karl-Johan på nummer 78.

 

6.      Mötet avslutas

 

 

 

 

Peter Tidholm                                                                                      Anna Klöble

Ordförande                                                                                          Sekreterare   

 

_______________________                                                               _____________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________