Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2008:5

Datum: 2008-09-23

Plats: Handarbetsvägen 78

 

 

Närvarande: Pontus Persson 60, Ulrika Wiklund 17, Mats Norelius 20, Anna Klöble 1, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78

 

 

1.      Mötet öppnades

 

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och gicks igenom. Skyltar har skaffats till det södra sophuset och kommer inom kort att sättas upp. Rengöring av sopkärlen kommer att göras i vår.

 

3.      Planering städdag

Höstens städdag kommer som planerat gå av stapeln den 12/10. Informationslappar sätts upp under vecka 39. Styrelsen beslutade att beställa två små containrar och att korvgrillningen sköts som vanligt av Peter/Patrik. Vi samlas som vanligt klockan 10 i lekparken.

 

4.      Övriga frågor

Vi kommer budgetera för byte av sand i sandlådan 2009. Peter utreder vidare och tar in offert.

 

5.      Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10/11 kl. 19.15 hos Mats på nummer 20.

 

6.      Mötet avslutas

 

 

 

 

Peter Tidholm                                                                                      Anna Klöble

Ordförande                                                                                          Sekreterare   

 

_______________________                                                               _____________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________