Protokoll StyrelseMöte 19/9Mötet ägde rum hos Anna Klöble och deltagande var:

Peter Tidholm, Patrik Lidholm, Karl-Johan Grundström samt Mirjana Gavlan.  1. Mötet förklarades öppnat

  2. Föregående protokoll gicks igenom

  3. Höststäddagen är satt till 9 Okt. Några punkter som behöver göras på städdagen.  1. Vi tittar igenom handlingarna till anbudsförfrågan angående asfaltering av insticks gatorna. Anbuds tiden är satt till den 1/12 och är giltig 90 dagar. Besiktning av färdigt arbete bör göras, och intresseförfrågan ställs till boende med carport om de vill ha den asfalterad samtidigt. Respektive hushåll betalar det direkt till anbudsvinnaren.

Anbuds underlaget skickas till NCC, ASFAB, PEAB samt en till.  1. Nästa möte 28/11 hos Mirjana Nr 41 kl 19:00