Sid 1(2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2012:2

Datum: 2012-03-28

Plats: Handarbetsvägen 32


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Patrik Lidholm 30, Thorsten Westergren 7, Kurt Hornberg 48, Kjell Langendorf 76

Frånvarande: Mirjana Gavran 41


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm


2. Föregående protokoll

Cecilia ska göra ytterligare justeringar i sophusjourlistan samt medlemslistan.


3. Styrelsen konstituerar sig

Ordförande: Peter Tidholm

Sekreterare: Cecilia Moberg

Kassör: Patrik Lidholm

Ledamot: Mirjana Gavran

Ledamot: Thorsten Westergren

Ledamot: Kjell Langendorf

Suppleant: Kurt Hornberg

Suppleant: Karl-Gustav Svensson


   1. Firmatecknare

    Peter Tidholm och Patrik Lidholm


5. Städdagar

Städdagar för 2012 beslutades till söndag 6 maj kl 10.00 samt söndag 7 oktober kl 10.00. Cecilia skriver kallelse till städdagarna samt mailar Ann Thormod för hemsidan och Peter sätter upp kallelse vid lekparken samt i sophusen.


  6. Övrigt

  a) Postlådorna: Postlådorna kan levereras omgående när vi önskar få dem. Cecilia kontaktar Edda Bygg om datum för byggnation och därefter kan postlådorna beställas hem till aktuellt datum. Sly behöver tas bort vid norra vändplatsen inför postlådebygget, Peter ansvarar för att detta blir gjort.

  b) Mötet beslutade att ta ner björken vid norra vändplatsen, detta för att boende med trädgårdar som vätter mot Vilan-hållet skall få mer kvällssol på sina tomter. Peter ansvarar för fällning av trädet.

  c) Asfalteringen: 28 st hushåll har anmält asfaltering av sin carport (4100 kr + moms/carport). All mossa, skräp, grus etc skall avlägsnas från carport samt den del av gatan som hushållet ansvarar för inför asfalteringen. Asfalteringen kommer att ske i juni, exakt datum ej ännu bestämt.Sid 2(2)


d) Lamporna i lekparken: Armaturen behöver bytas då själva lampan inte håller särskilt länge. Peter begär in en offert från Vattenfall ang ny armatur. En fungerande lampa i parken innebär säkerhet för de boende och håller bus och tjuvar borta.

    e) Peter har beställt bortforsling av de blå sandlådorna av MLT åkeri.

    f) Föreningsfest: Den 2 juni kommer föreningen ha en fest med aktiviteter för vuxna och barn samt grillknyt på kvällen.

    g) Peter skriver ett brev och delar ut till alla hushåll om att hemsidan nu är aktiv.

    h) Peter ordnar underskrifter från berörda hushåll ang utplacering av blomlådor/farthinder till kommunen.

   7. Mötets avslutande

   Ordförande Peter avslutade mötet.

Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare________________________________ ________________________________Protokollet justeras av ordförande________________________________