Sid 1(2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2012:4

Datum: 2012-09-19

Plats: Handarbetsvägen 41


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Patrik Lidholm 30, Thorsten Westergren 7, Mirjana Gavran 41, Kjell Langendorf 761. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm


2. Föregående protokoll

a) Den planerade sommarfesten regnade tyvärr in.

b) Den skrivelse ang oordning i sophusen som skulle Patrik skulle skriva har inte kommit på pränt men styrelsen beslutar att inte gå vidare med detta då det blivit mycket bättre ordning i sophusen, problemet har löst sig självt.

c) Informationstavlor är nu uppsatta vid respektive brevlådeställe.

d) Stegnyckeln är med all sannolikhet överlämnad till Anne Thormod, detta kan bekräftas vid tillfälle.

e) Peter har kontaktat Vattenfall som ska skicka en offert tillföreningen ang strålkastare i lekparken.

d) Då bollplanket inte blev lagat vid föregående städdag ska det lagas vid det kommande. Peter köper material till detta.


3. Städdagen

Patrik ordnar container. Peter ordnar korvgrillning. Cecilia köper ny basketkorg och denna höjs på städdagen. Björken i lekparken behöver tas ner och rutschkanetrappan behöver lagas.

4. Övrigt

Styrelsen beslutar att björkarna på allmänningen utanför hus 26 och 28 ska fällas då de boende i dessa hus får mycket besvär med löv. Ungefärlig kostnad för detta blir 5500 kr + moms (arborist 2500 kr, container 3000 kr).   5. Nästa möte

   Nästa möte blir 28 november kl 19.00 hos Kjell nr 76


   6. Mötet avslutas

   Ordförande Peter avslutade mötet.Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare________________________________ ________________________________Protokollet justeras av ordförande________________________________