Sid 1(2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2012:5

Datum: 2012-11-27

Plats: Handarbetsvägen 76


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Patrik Lidholm 30, Thorsten Westergren 7, Mirjana Gavran 41, Kjell Langendorf 761. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm


2. Föregående protokoll

a) Anne har bekräftat att hon har stegnyckeln.

b) Peter har kontaktat Vattenfall igen ang strålkastare i lekparken. Vi inväntar svar.

c) Bollplanket är nu lagat.

3. Städdagen

Bra resultat. Bollplanket är lagat. Nästa städdag behöver rosenbuskarna på södra delen av området tas bort samt linjerna på parkeringen målas i.

4. Övrigt

a) Snöröjning: Avtal med Markona slutet. Detta förlängs automatiskt om vi inte säger upp det. Frågan måste tas upp innan 15/3 -13 om vi önskar avsluta avtalet. Peter har orginalet, Anne en kopia, Cecilia får en kopia av Peter.

b) Datum för stämman: (Styrelsens önskemål var 6 mars 2013). Peter har nu bokat lokal i Sävjakyrkan och datumet blev: Torsdag 7 mars 2013 kl 19.00.

c) Valberedningen består av Anna och Karl-Johan. Patrik och Mirjana ställer ej upp för omval, Cecilia ställer upp för omval.

           d) Motioner till stämman: Brev i brevlådorna till radhusen, övriga på anslagstavlan. Skall inkomma senast 31 januari 2013.


5. Nästa möte

   Nästa möte blir 13 februari 2013 hos Peter nr 32.2(2)

     6. Mötet avslutas

     Ordförande Peter avslutade mötet.Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare________________________________ ________________________________Protokollet justeras av ordförande________________________________