Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2013:1

Datum: 2013-02-13

Plats: Handarbetsvägen 32

 

Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Mirjana Gavran 41, Kurt Hornberg 48, Karl-Gustav Svensson 16, Anne Tormod 92

 

 

                      1. Mötets öppnande

                      Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm

 

                      2. Föregående protokoll

a) Inget svar har inkommit från Vattenfall ang strålkastare, Peter kontaktar annat företag.

                                           

                      3. Stämman

                      Stämman blir den 7 mars 2013 kl 19.00 i Sävjakyrkan.                   

                     

                      4. Övrigt

a) Ekonomi: Resultatet för föregående år följde i stort budget men snöröjningen kostade mer än väntat pga av byte till företaget Markona med större kostnad än   tidigare år.

                      Styrelsen föreslår Budgetförslag 2013, se bil 1.

                      b) Verksamhetsberättelse: se bil 2.

                      c) Motioner: 1 motion till stämman har inkommit, se bil 3.

d) Förberedelser inför stämman: Peter köper in kaffe och fikabröd. Peter, Cecilia  och Mirjana träffas kl 18.00 i kyrkan för att förbereda.

 

                      5. Nästa möte

Nästa möte bestäms av den nya styrelsen efter stämman 7 mars 2013.     

 

                      6. Mötet avslutas

Ordförande Peter avslutade mötet.

 

 

Peter Tidholm, ordförande                                      Cecilia Moberg, sekreterare

 

 

      ________________________________          ________________________________

 

 

      Protokollet justeras av ordförande

 

 

      ________________________________