Styrelsemöte 2013-11-27

Närvarande:

Peter Tidholm (Ordförande)

Thorsten Westergren (Ledamot)

Curt  Hornberg  (suppleant)

Cecila Moberg  (Sekreterare)

Gustav Jedland  (Ledamot)

Kjell Langendorf  (Ledamot)

 

Frånvarande:

Martin Kjellsson (Ledamot)

 

Nästa möte: Handarbetsvägen 7  2014-02-12 kl. 19.00.

 

§                Ordföranden Peter Tidholm öppnar mötet.

 

§                Till sekreterare för mötet utsågs Thorsten Westergren.

 

§                Föregående protokoll godkändes.

 

§                Städdagen den 6 oktober: Väl genomförd.

 

§                Snöröjning/sandning: Ny entreprenör,  ”Tissner Entreprenad” utför

                  Snöröjning och sandning 2013/14.

 

 

Övrigt:

 

§                Sophusen: Tätning har utförts.

 

§                Mötet avslutas.

 

 

Ordföranden Peter Tidholm

 

 

Vid protokollet Thorsten Westergren