Sida 1 (2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2014:1

Datum: 2014-04-02

Plats: Handarbetsvägen 17


Närvarande: Kjell Langendorf 76, Gustaf Jedland 17, Jesper Frisk 15, Peter Nordin 47, Martin Kjellsson 64

Frånvarande: Cecilia Moberg 10


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Gustaf Jedland.

2. Föregående protokoll

Inga kommentarer på föregående protokoll.


3. Konstituering av styrelsen

Mötet beslutade fölande:

Gustaf Jedland, ordförande

Cecilia Moberg, sekreterare

Martin Kjellsson, kassör

Peter Nordin, ledamot

Kjell Langendorf, ledamot

Jesper Frisk, ledamot


4. Föreningens firmatecknare

Mötet beslutade att Gustaf Jedland och Martin Kjellsson är samfällighetens firmatecknare.


5. Städdag

Mötet beslutade att vårens städdag äger rum den 11 maj, med start kl 10.00.

Gustaf ordnar med korv, bröd, tillbehör och grill, samt skyltning i sophusen, på anslagstavlorna vid brevlådorna och lekparken.

Jesper ordnar med container x 2.

6. Övrigt

a) Blomlådor, Gustaf och Gunilla ordnar med blommor och jord, ställs ut 15 maj.


b) Garage, Gustaf undersöker renoveringsbehov av alla garagen och tar in 3 offerter.


c) Lekplatsen, arbetsgrupp tillsätts, Gustaf, Jesper och Henrik (60), möte skall bokas med kommunen ang krav på lekplats.


d) Fiber, Martin kontaktar Uppsala Stadsnät för att få koll på vad de har för planer för året.


e) Sommarfest, prel datum 23 augusti, tema Kräftskiva, Gustaf ordnar med skyltning direkt.


f) Sophus norra, låset har gått sönder och låssmed (Swesafe) har bytt ut låset.


g) Städlistor i sophusen, Gustaf uppdaterar båda sophusen med nya listor.

Sida 2 (2)


7. Nästa möte

Nästa möte, hålls den 21 maj hos Martin 64 kl 19.00.


8. Mötet avslutas

Gustaf tackade och avslutade mötet.


Gustaf Jedland, ordförande Martin Kjellsson, tf sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av Jesper Frisk_________________________________