Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2014:2 sida1 (av2)

Datum: 2014-05-21

Plats: Handarbetsvägen 64


Närvarande: Gustaf Jedland 17, Jesper Frisk 15, Peter Nordin 47, Martin Kjellsson 64

Frånvarande: Cecilia Moberg 10, Kjell Langendorf 76,


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Gustaf Jedland.

Att skriva protokoll utsågs Peter Nordin

Att justera protokollet utsågs Jesper Frisk

2. Föregående protokoll

Inga kommentarer på föregående protokoll.


3. Utvärdering Städdag

Mycket folk anslöt. Gick mycket bra. Viss korvbrist uppstod. Att notera till nästa gång: inköp av kyckling korv.


4. Sommarfest

Sommarfesten beslutades att bli en kräftfest den 23/8. Vi ska kolla om det går att hyra tält via kommunen som tidigare år. Barnlekar på eftermiddagen. Mer detaljerad planering sker på nästa möte.


5. Lekpark

En besiktning av lekparken behöver göras. Kommunen utför gratis besiktningar. Det bör undersökas om vi kan få bidrag till upprustning.

En kontakt med Nöthårsvägen bör göras för att se hur de har gått tillväga. Även kontakt med Gunilla Andersson på kommunen bör tas så att vi vet hur vi ska göra. Styrelsen diskuterade även framtida fonderingar för reparationer och underhåll. Detta måste tas upp senare på ett årsmöte.

Styrelsen godkänner att det byggs en leksakslåda där leksaker kan förvaras.

En genomgång av lekparken gjordes. Styrelsen beslutade att en uppriktning och målning av staketet ska utföras. Samt målning av klätterställning. Dessutom bör en del virke i bord och bänkar bytas ut.

6. Fiber

Ett markupplåtelse avtal ska upprättas som ger IP-ONLY rätt att gräva på föreningens mark.

Martin tycker att vi ska vara med vid projekteringen inför grävandet.

7. Övriga frågor

a) Blomlådor, Gustaf och Gunilla ordnar med blommor och jord (16 säckar), ställs ut 15 maj.

b) Farthinder på Handarbetsvägen. Gustav kollar med kommunen vad som gäller. Detta med anledning av att bl a hemtjänsten kör för fort.

c) Gustav fortsätter med underlag för upphandling av garagerenovering.

d) Vi kan få konstgräs gratis till bollplanen invid lekparken från kommunen.

e) Fråga har uppkommit om basketkorgen. Det beslutades på årsmötet att den ej skulle sättas upp igen.

f) Önskemål finns att sätta upp en sopkorg i lekplatsen. Men eftersom det inte finns några rutiner för tömning av denna beslutades att inte satte upp någon.

g) Styrelsen har haft utlägg för: 

-Korv och bröd i samband med städdagen.

-Lagning av gunga/ny gunga.

-Blomjord, 16 säckar, och blommor till blomlådorna.

-samt planerat inköp av pärmar och index.

8. Nästa möte

Nästa möte, hålls den13 aug hos Peter 47 kl 19.00.

9. Mötet avslutas

Gustaf tackade och avslutade mötet.
Gustaf Jedland, ordförande Peter Nordin, tf sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av Jesper Frisk_________________________________