Handarbetsvgens Samfllighetsfrening

 

 

Styrelsemte: 2014:4

 

Datum: 2014-11-19

Plats: Handarbetsvgen 15

 

Nrvarande: Gustaf Jedland 17, Jesper Frisk 15, Peter Nordin 47, Peter Tidholm 32

Frnvarande: Kjell Langendorf 76

 

                      1. Mtets ppnande

                      Mtet ppnades av ordf. Gustaf Jedland

                      Att skriva protokoll utsgs Jesper Frisk

                      Att justera protokoll utsgs Peter Nordin

 

                      2. Genomgng fregende protokoll

                      Inga kommentarer p fregende protokoll

 

                      3. Lekpark

                      Kjell Langendorf har underskt med Allmnna Arvsfonden angende bidrag fr upprustning av lekparken och invntar svar.

                     

                      4. Skador

                      Gustaf Jedland undersker skador p samfllighetens trd, orsakat av anlggningsarbetare.

 

                      5. Garage

                      Styrelsen undersker mjligheten till ln, fr finansiering av garagerenovering.

 

                      6. Avgende styrelseledamter

                      Cecilia Moberg samt Martin Kjellson har bda lmnat sina styrelseuppdrag. Suppleanter Peter Tidholm och Mats Kamsten erstter fram till nsta rsmte.

                      Gustaf Jedland kollar dessutom med Kjell Langendorfs mandatperiod och meddelar valberedningen.

 

                      7. vriga frgor

                      a) Avtal fr snrjning vintern 2014/2015 r skrivet.

                     

                      b) Jesper Frisk och Gustaf Jedland kollar med CMW Bygg och Anne Tormod angende mjligheten till rabatterade priser fr byggarbeten och i sdant fall eventuell annonsering p   samfllighetens hemsida.

 

                      8. Nsta mte

                      Nsta mte hlls hos den 28/1-2015 kl 19:00 hos Gustaf Jedland p Handarbetsvgen 17.

 

                      9. Mtet avslutas

                      Ordfrande Gustaf Jedland tackade fr visat intresse och avslutade mtet.

 

 

                      Gustaf Jedland, ordfrande                                                                                       Jesper Frisk, tf sekreterare

 

 

 

                      Peter Nordin, justerare