Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2009:2

Datum: 2009-03-24

Plats: Handarbetsvägen 78

 

Närvarande: Patrik Lidholm 30, Gunilla Grumstedt 13, Anna Klöble 1, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78

Frånvarande: Bengt Johansson 84

 

1.      Mötet öppnas.

 

2.      Styrelsen konstituerar sig enligt stämman:
Peter Tidholm ordförande, Patrik Lidholm kassör (Anne Lindroth Tormod assisterar med administrativa uppgifter), Anna Klöble sekreterare, Gunilla Grumstedt ledamot, Karl-Johan Grundström ledamot och Bengt Johansson ledamot.
Styrelsesuppleanter:
Sara Eklund 31 och Karl-Gustav Svensson 16.

Valberedning:
Mats Norelius 20, Ulrika Wiklund 17 och Pontus Persson 60.

 

3.      Till firmatecknare utsågs var för sig Peter Tidholm och Patrik Lidholm.

 

4.      Kommande städdag planerades. Städdagen kommer genomföras den 10/5:

  1. 2 stycken containrar trädgårdsavfall beställs som vanligt av styrelsen
  2. Sophusen behöver bättringsmålas (klotter)
  3. Sanden runt sandlådorna behöver vändas och rensas
  4. Jorden runt nyponbuskarna vid parkeringarna behöver vändas.
  5. Ogräs behöver rensas runt grusplanen
  6. Korvgrillning, (Peter Tidholm/Patrik Lidholm)

 

Eftersom sanden i sandlådan ska bytas i vår välkomnas samtliga medlemmar att hämta sand ur sandlådan (innanför träramen).

 

5.      Höstens städdag kommer genomföras den 11/10.

 

6.      Styrelsen kommer förhandla med olika sophämtningsföretag för att få bästa villkor när det gäller främst pris, kärlstorlek och tvättning av kärlen.

 

7.      Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 26/5 kl. 19.00 hos Peter på nummer 32.

 

8.      Mötet avslutades.

 

 

 

Peter Tidholm                                                                                           Anna Klöble

Ordförande                                                                                               Sekreterare        

 

_______________________                                                              _____________________

 

 

Justeras av ordförande: _______________________