Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2009:4

Datum: 2009-09-22

Plats: Handarbetsvägen 1

 

 

Närvarande: Gunilla Grumstedt, 13, Pontus Persson 60, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78, Bengt Johansson, 84, Anna Klöble 1

 

1.      Mötet öppnades

 

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

 

3.      Planering städdag

Höstens städdag kommer som planerat gå av stapeln den 11/10. Informationslappar sätts upp under vecka 40. Styrelsen beslutade att beställa två stora containrar av samma modell som vid vårens städdag. Vidare beslöts att korvgrillningen som vanligt sköts av Peter/Patrik. Vi samlas klockan 10 i lekparken.

 

4.      Övriga frågor

Sophantering

Patrik meddelar att Rangsells prisförslag på sophämtning (samt byte av kärl och nya skyltar i soprummen) blir billigare och bättre än nuvarande. Styrelsen beslutade byta sophämtare så snart det är möjligt.

 

Garagetak

Anna meddelade att plåtslagarna på Bolandgymnasiet planerar att komma och byta våra garagetak veckorna 42-43.

 

Välkomstbrev

Nuvarande välkomstbrev granskades och reviderades. Samtliga hushåll kommer få den nya versionen för genomläsning.

 

5.      Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 1/12 kl. 19 hos Bengt på nummer 84.

 

6.      Mötet avslutas

 

 

Peter Tidholm                                                                                      Anna Klöble

Ordförande                                                                                          Sekreterare   

 

_______________________                                                               _____________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________